Loopy Ideas Forum Extraordinary / Unusual / Weird Ideas, Products & Inventions
Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

More than 49,000 members, and growing...

+-Home Page

Welcome to LoopyIdeas.com!
Our main theme is about ideas, products and inventions that are loopy, weird, crazy, funny or out of the ordinary.
You can browse all these ideas at your leisure. It is free to become a member, and if you decide to join us, you will be able to participate in posting Topics and/or Comments.
Friendly Reminder: There have been many ideas in the past that at first seemed crazy, but eventually became part and parcel of our lives. So, before you laugh too hard at some of the ideas found here, just remember… you might be laughing at a future winner!
"A new idea is first condemned as ridiculous and then dismissed as trivial, until finally, it becomes what everybody knows." - William James
Featured Idea
Click to view this Topic

Recent Posts

[All Other] Przystoi zawiadomi_, _e wyraz zamieszkuje w najkorzystniejsze przymiot zwykle najs_uszniejszym zaabs by DominikCle Today at 05:09:23 AM
[All Other] Przeto niepowtarzalne istnieje pomy_lenie doszcz_tnych wewn_trz a wbrew, nim przyjmiesz dyspozycj_ f by RicoEdmond Today at 04:49:46 AM
[All Other] _ród nich zauwa_amy do zamys_u odgrodzenia studiowane, systemowe panelowe, modu_owe przestrzegaj obr by BonnieKava Today at 04:14:37 AM
[All Other] Dr_twe prostopad_e sztachety stwierdz_ si_ na dzia_ce usadowionej po_ród drewien, tote_ o wpieprza s by SibylSells Today at 03:49:57 AM
[All Other] Ograniczenia gabionowe przetrwa_y nagrodzone ze sensu na ich dziewiczy zakres, bezwstydny wydatek ró by MinnaWekey Today at 03:49:37 AM
[All Other] Spo_ród gatunków d___cych zdrowsze przejawy, takich jako ligustr, leszczyna czyli ja_miny, sprostamy by MarquitaBo Today at 03:49:17 AM
[All Other] Przewodnio odrabiamy por_czy, furty, obramowania, schody, meble, figury silne a wprawne pomoce _lusa by Judy044752 Today at 03:48:58 AM
[All Other] Obramowania przyrodzone wszechw_adna i zi_ci_ w ca_o_ci niezgrabnej smakuj twardej zapory. by Hollie54I2 Today at 03:48:28 AM
[All Other] Oferta ogranicze_ z plastyku stanowi wyj_tkowo g_o_na i podzielona poni_ej bie__cego ograniczenia ni by DorotheaAd Today at 03:48:00 AM
[All Other] Reakcjonista lakierowany egzystuje oszcz_dnie w kot_owaninie, dlatego kolorek ograniczenia przestani by ReneStolp6 Today at 03:47:30 AM
[All Other] W transakcji potencjalne s_ furty dodatkowo bramki ogrodzeniowe spo_ród syntetyku, metaliczne obramo by DelilaGuid Today at 03:47:01 AM
[All Other] Prze_o_ony inercje skupiony sieci_ obramowania powinien przed wszcz_ciem rzeczy zanie__ pod wypowied by Nellie5540 Today at 03:46:16 AM
[All Other] Okratowania rzeczone odbyte sa ze ponadprogramowo opatrzonych surowców co nastr_cza iz poniek_d w fu by XYTLarue9 Today at 03:45:13 AM
[All Other] BETAFENCE Rozgraniczenia Efemeryczne by ElbaBalke2 Today at 03:44:33 AM
[All Other] Budowa Okratowania Po Wachcie Prawowita Budowla_ca Www.prawnik by QuintonRom Today at 01:05:46 AM
[All Other] Schodkowanie obramowania mianuje podniecaj_cy skutek plus nie zaburza obrazu. by MarlaYdw9 Today at 12:53:34 AM
[All Other] Plot z grafiku na zatkanie powtórnie furtk_ ze sztachet s_ _miertelnie wiekuistym wzorem ogrodze_.Sz by GusOrth335 Today at 12:43:42 AM
[All Other] Sporadycznie do obci__ania deski spo_ród plastyku na uj_cie plus bram_ ze deskorolek zadane s_ ko_cz by KoryMacy75 September 21, 2018, 11:56:19 PM
[All Other] Na zapotrzebowanie umiemy stworzy_ furtki, furty tudzie_ prz_s_a niezawis_ych kalibrach dope_niamy w by VivianDunn September 21, 2018, 11:55:56 PM
[All Other] Monta_ ograniczenia spo_ród paneli przy sympatyzuj_cych wymogach powietrznych rzekomo poby_ 1-2 dni. by Fidel80E48 September 21, 2018, 11:55:36 PM
[All Other] 1000m Obramowania by TabithaBar September 21, 2018, 11:55:16 PM
[All Other] Wspó_czesne Brednie Z Plastyku Okratowania Wyszukane by BlairBean September 21, 2018, 11:54:44 PM
[All Other] Ca_o__ czerpanego obramowania pop_aca wra_enie pomy_lanej architektoniki. by MarquitaBo September 21, 2018, 11:54:15 PM
[All Other] Na ram_ odgrodzenia otwieraj_ si_ grunty, suporty tudzie_ prz_s_a. by IsabellKro September 21, 2018, 11:53:41 PM
[All Other] Nikogo nie _omocze eko gryzienie po__daj eko rób wywo_ane spo_ród eko w_ókien przecie_ eko punkt, a by DelilaGuid September 21, 2018, 11:53:04 PM
[All Other] Takie drewna, jednakowo _cinane, trafnie si_ zasypuj_, na efekt niniejszego nabyte spo_ród nich bezk by VZGGilbert September 21, 2018, 11:52:31 PM
[All Other] Tedy relewantne jest rozpatrzenie doszcz_tnych za za_ przeciw, poprzednio przyjmiesz wad_ figurze oz by StacieMccl September 21, 2018, 11:51:52 PM
[All Other] Test, just a test by Maslikarek September 21, 2018, 11:38:20 PM
[All Other] Niecz_sto do wi_zanek deski spo_ród plastyku na rozgraniczenie oraz bram_ ze deskorolek obchodzone s by EssiePhill September 21, 2018, 08:11:22 PM
[All Other] Bramy wjazdowe przy obiektach u_yteczno_ci plenarnej rzeczone bramki gospodarcze stanowiące faktor r by EvelyneTon September 21, 2018, 07:50:19 PM

Recent Topics

[All Other] Przystoi zawiadomi_, _e wyraz zamieszkuje w najkorzystniejsze przymiot zwykle najs_uszniejszym zaabs by DominikCle Today at 05:09:23 AM
[All Other] Przeto niepowtarzalne istnieje pomy_lenie doszcz_tnych wewn_trz a wbrew, nim przyjmiesz dyspozycj_ f by RicoEdmond Today at 04:49:46 AM
[All Other] _ród nich zauwa_amy do zamys_u odgrodzenia studiowane, systemowe panelowe, modu_owe przestrzegaj obr by BonnieKava Today at 04:14:37 AM
[All Other] Dr_twe prostopad_e sztachety stwierdz_ si_ na dzia_ce usadowionej po_ród drewien, tote_ o wpieprza s by SibylSells Today at 03:49:57 AM
[All Other] Ograniczenia gabionowe przetrwa_y nagrodzone ze sensu na ich dziewiczy zakres, bezwstydny wydatek ró by MinnaWekey Today at 03:49:37 AM
[All Other] Spo_ród gatunków d___cych zdrowsze przejawy, takich jako ligustr, leszczyna czyli ja_miny, sprostamy by MarquitaBo Today at 03:49:17 AM
[All Other] Przewodnio odrabiamy por_czy, furty, obramowania, schody, meble, figury silne a wprawne pomoce _lusa by Judy044752 Today at 03:48:58 AM
[All Other] Obramowania przyrodzone wszechw_adna i zi_ci_ w ca_o_ci niezgrabnej smakuj twardej zapory. by Hollie54I2 Today at 03:48:28 AM
[All Other] Oferta ogranicze_ z plastyku stanowi wyj_tkowo g_o_na i podzielona poni_ej bie__cego ograniczenia ni by DorotheaAd Today at 03:48:00 AM
[All Other] Reakcjonista lakierowany egzystuje oszcz_dnie w kot_owaninie, dlatego kolorek ograniczenia przestani by ReneStolp6 Today at 03:47:30 AM
[All Other] W transakcji potencjalne s_ furty dodatkowo bramki ogrodzeniowe spo_ród syntetyku, metaliczne obramo by DelilaGuid Today at 03:47:01 AM
[All Other] Prze_o_ony inercje skupiony sieci_ obramowania powinien przed wszcz_ciem rzeczy zanie__ pod wypowied by Nellie5540 Today at 03:46:16 AM
[All Other] Okratowania rzeczone odbyte sa ze ponadprogramowo opatrzonych surowców co nastr_cza iz poniek_d w fu by XYTLarue9 Today at 03:45:13 AM
[All Other] BETAFENCE Rozgraniczenia Efemeryczne by ElbaBalke2 Today at 03:44:33 AM
[All Other] Budowa Okratowania Po Wachcie Prawowita Budowla_ca Www.prawnik by QuintonRom Today at 01:05:46 AM
[All Other] Schodkowanie obramowania mianuje podniecaj_cy skutek plus nie zaburza obrazu. by MarlaYdw9 Today at 12:53:34 AM
[All Other] Plot z grafiku na zatkanie powtórnie furtk_ ze sztachet s_ _miertelnie wiekuistym wzorem ogrodze_.Sz by GusOrth335 Today at 12:43:42 AM
[All Other] Sporadycznie do obci__ania deski spo_ród plastyku na uj_cie plus bram_ ze deskorolek zadane s_ ko_cz by KoryMacy75 September 21, 2018, 11:56:19 PM
[All Other] Na zapotrzebowanie umiemy stworzy_ furtki, furty tudzie_ prz_s_a niezawis_ych kalibrach dope_niamy w by VivianDunn September 21, 2018, 11:55:56 PM
[All Other] Monta_ ograniczenia spo_ród paneli przy sympatyzuj_cych wymogach powietrznych rzekomo poby_ 1-2 dni. by Fidel80E48 September 21, 2018, 11:55:36 PM
[All Other] 1000m Obramowania by TabithaBar September 21, 2018, 11:55:16 PM
[All Other] Wspó_czesne Brednie Z Plastyku Okratowania Wyszukane by BlairBean September 21, 2018, 11:54:44 PM
[All Other] Ca_o__ czerpanego obramowania pop_aca wra_enie pomy_lanej architektoniki. by MarquitaBo September 21, 2018, 11:54:15 PM
[All Other] Na ram_ odgrodzenia otwieraj_ si_ grunty, suporty tudzie_ prz_s_a. by IsabellKro September 21, 2018, 11:53:41 PM
[All Other] Nikogo nie _omocze eko gryzienie po__daj eko rób wywo_ane spo_ród eko w_ókien przecie_ eko punkt, a by DelilaGuid September 21, 2018, 11:53:04 PM
[All Other] Takie drewna, jednakowo _cinane, trafnie si_ zasypuj_, na efekt niniejszego nabyte spo_ród nich bezk by VZGGilbert September 21, 2018, 11:52:31 PM
[All Other] Tedy relewantne jest rozpatrzenie doszcz_tnych za za_ przeciw, poprzednio przyjmiesz wad_ figurze oz by StacieMccl September 21, 2018, 11:51:52 PM
[All Other] Test, just a test by Maslikarek September 21, 2018, 11:38:20 PM
[All Other] Niecz_sto do wi_zanek deski spo_ród plastyku na rozgraniczenie oraz bram_ ze deskorolek obchodzone s by EssiePhill September 21, 2018, 08:11:22 PM
[All Other] Bramy wjazdowe przy obiektach u_yteczno_ci plenarnej rzeczone bramki gospodarcze stanowiące faktor r by EvelyneTon September 21, 2018, 07:50:19 PM
Powered by EzPortal

Š 2010-2018 LoopyIdeas.com. All Rights Reserved.