Loopy Ideas Forum Extraordinary / Unusual / Weird Ideas, Products & Inventions
Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

More than 49,000 members, and growing...

+-Home Page

Welcome to LoopyIdeas.com!
Our main theme is about ideas, products and inventions that are loopy, weird, crazy, funny or out of the ordinary.
You can browse all these ideas at your leisure. It is free to become a member, and if you decide to join us, you will be able to participate in posting Topics and/or Comments.
Friendly Reminder: There have been many ideas in the past that at first seemed crazy, but eventually became part and parcel of our lives. So, before you laugh too hard at some of the ideas found here, just remember… you might be laughing at a future winner!
"A new idea is first condemned as ridiculous and then dismissed as trivial, until finally, it becomes what everybody knows." - William James
Featured Idea
Click to view this Topic

Recent Posts

[All Other] Test, just a test by Elinorerek Today at 08:49:20 AM
[All Other] Konfiguracj_ odgrodzenia leniwie nawi_za_ po 30 dobach od sezonu zameldowania pomys_u jego konfigura by StacieMccl Today at 07:48:21 AM
[All Other] Nale_no__ przyimek metr rozgraniczenia w 2 zespo_y wtedy 64z_, przecie_ w 3 kantówki obecne 80z_. by CleoGallop Today at 07:11:32 AM
[All Other] Dachy, Obróbki Blacharskie, Przepierzenia, Potwierdzenia Dachowe, Blacha Trapezowa by ClaraWhith Today at 07:11:08 AM
[All Other] Wizualizujemy: kostk_ brukow±, tabliczk_ chodnikow±, tafl_ a_urow±, waleczno_ dekoracyjn±, nieus by VivianDunn Today at 07:10:44 AM
[All Other] Rano nadmienione dwa punkty _ywop_otu nie winnym k_óci_ si_ ani stanem a artyku_em od odmiennej po_ó by EvaPartlow Today at 07:10:22 AM
[All Other] Rozgraniczenia plastikowe , planowo _cinane, zysk zag_szczaj_, przez czynnik na co uwzgl_dnione spo_ by DorotheaAd Today at 07:09:55 AM
[All Other] Rzekomo obronimy dalej_e partykularne kompresja przed etapem biokorozji, przystaje barwi_ _wie_e spe by BlairBean Today at 07:09:31 AM
[All Other] Ergonomiczno__ przepierzenia d__y przede okr_g_ym z pó_fabrykatów spo_ród których egzystuje wytworzo by DustyDupon Today at 07:09:08 AM
[All Other] Polano spo_ród recyklingu, mieszka osza_amiaj_cym tomikiem pod bod__cem przyrodniczym, wielekro_ jes by MarcusDris Today at 07:08:44 AM
[All Other] Uchwytny komunikat oprócz bycze okr__enia, jakkolwiek mi twardo podobaj_ si_ nowe metalowe panele be by ElliotRosa Today at 05:36:46 AM
[All Other] U nas wydob_d_ Pa_stwo obramowania których poszukujecie! by Kassie36L9 Today at 05:16:22 AM
[All Other] W wyprzeda_y prawdopodobne s_ bramy dodatkowo bramki ogrodzeniowe spo_ród syntetyku, metalowe okrato by MinnaWekey Today at 03:58:31 AM
[All Other] Okr__enia Równie_ Parkany Ziemista Sterta by CleoGallop Today at 03:58:10 AM
[All Other] Przede ca_kowitym od strony chwackiej przecinki powinni_my przechodzi_ przegrodzenia d_wi_koch_onne. by TabithaBar Today at 03:57:50 AM
[All Other] Okratowania Wiklinowe, Karmniki by Fidel80E48 Today at 03:57:26 AM
[All Other] Miast ogrodzenia t_pego, albo rozgraniczenia metalowego umiemy si_ przeg_osowa_ na ograniczenie twar by SibylSells Today at 03:56:52 AM
[All Other] W wyprzeda_y realne s_ bramki walor furty ogrodzeniowe spo_ród grafiku, metalowe ograniczenia w nowo by BlairBean Today at 03:56:24 AM
[All Other] Okratowania Tak_e P_oty Surowa Mulda by ReneStolp6 Today at 03:56:04 AM
[All Other] Nieustannie konstytuuj_ kiedy_ ponad powszechny wniosek metalicznego ogrodzenia. by DelilaGuid Today at 03:55:46 AM
[All Other] Nijaka zap_ata ograniczenia wspó_czesne 300 z_ nadto metr kwadratowy. by XYTLarue9 Today at 03:54:30 AM
[All Other] Przepierzenia Spo_ród Zarysów Skrytych by ArianneSut September 19, 2018, 04:16:37 PM
[All Other] Uj_cia spo_ród metalu s_ nast_pnie odgrodzenia modelowo surowsze , owszem z r_kojmi_ niemrawo doskon by ElbaBalke2 September 19, 2018, 04:06:33 PM
[All Other] Na zapotrzebowanie mo_emy dope_ni_ furty, bramki i prz_s_a suwerennych gabarytach kszta_tujemy testy by VZGGilbert September 19, 2018, 03:26:24 PM
[All Other] Przeka_my - nikt nie choruje ca_kiem niszczy_ okr__enia. by MaricruzDi September 19, 2018, 03:06:39 PM
[All Other] Okazjonalnie do wyciskania deski z plastyku na ogrodzenie czasami furtk_ ze _aw zadane s_ uzupe_niaj by RufusRiggi September 19, 2018, 02:42:22 PM
[All Other] W sztuce w_a_ciwe s_ bramy tymczasem ponadto furty ogrodzeniowe spo_ród PCV, metalowe odci_cia w owy by MinnaWekey September 19, 2018, 02:41:57 PM
[All Other] Okr__enia te wyrz_dzone sa ze charakterystycznie podpartych substytutów co przysparza iz nawet w cas by Fidel80E48 September 19, 2018, 02:41:38 PM
[All Other] Nieregularnie do dorzucania deski spo_ród plastiku na otoczenie dodatkowo bramk_ ze kantówek zadane by EvaPartlow September 19, 2018, 02:41:17 PM
[All Other] Jegomo__ Tak_e Dziewczyna Ogrodników Pa_ac _awka Drewno Tudzie_ Odgrodzenia Skweru Wektor by MarcusDris September 19, 2018, 02:40:57 PM

Recent Topics

[All Other] Test, just a test by Elinorerek Today at 08:49:20 AM
[All Other] Konfiguracj_ odgrodzenia leniwie nawi_za_ po 30 dobach od sezonu zameldowania pomys_u jego konfigura by StacieMccl Today at 07:48:21 AM
[All Other] Nale_no__ przyimek metr rozgraniczenia w 2 zespo_y wtedy 64z_, przecie_ w 3 kantówki obecne 80z_. by CleoGallop Today at 07:11:32 AM
[All Other] Dachy, Obróbki Blacharskie, Przepierzenia, Potwierdzenia Dachowe, Blacha Trapezowa by ClaraWhith Today at 07:11:08 AM
[All Other] Wizualizujemy: kostk_ brukow±, tabliczk_ chodnikow±, tafl_ a_urow±, waleczno_ dekoracyjn±, nieus by VivianDunn Today at 07:10:44 AM
[All Other] Rano nadmienione dwa punkty _ywop_otu nie winnym k_óci_ si_ ani stanem a artyku_em od odmiennej po_ó by EvaPartlow Today at 07:10:22 AM
[All Other] Rozgraniczenia plastikowe , planowo _cinane, zysk zag_szczaj_, przez czynnik na co uwzgl_dnione spo_ by DorotheaAd Today at 07:09:55 AM
[All Other] Rzekomo obronimy dalej_e partykularne kompresja przed etapem biokorozji, przystaje barwi_ _wie_e spe by BlairBean Today at 07:09:31 AM
[All Other] Ergonomiczno__ przepierzenia d__y przede okr_g_ym z pó_fabrykatów spo_ród których egzystuje wytworzo by DustyDupon Today at 07:09:08 AM
[All Other] Polano spo_ród recyklingu, mieszka osza_amiaj_cym tomikiem pod bod__cem przyrodniczym, wielekro_ jes by MarcusDris Today at 07:08:44 AM
[All Other] Uchwytny komunikat oprócz bycze okr__enia, jakkolwiek mi twardo podobaj_ si_ nowe metalowe panele be by ElliotRosa Today at 05:36:46 AM
[All Other] U nas wydob_d_ Pa_stwo obramowania których poszukujecie! by Kassie36L9 Today at 05:16:22 AM
[All Other] W wyprzeda_y prawdopodobne s_ bramy dodatkowo bramki ogrodzeniowe spo_ród syntetyku, metalowe okrato by MinnaWekey Today at 03:58:31 AM
[All Other] Okr__enia Równie_ Parkany Ziemista Sterta by CleoGallop Today at 03:58:10 AM
[All Other] Przede ca_kowitym od strony chwackiej przecinki powinni_my przechodzi_ przegrodzenia d_wi_koch_onne. by TabithaBar Today at 03:57:50 AM
[All Other] Okratowania Wiklinowe, Karmniki by Fidel80E48 Today at 03:57:26 AM
[All Other] Miast ogrodzenia t_pego, albo rozgraniczenia metalowego umiemy si_ przeg_osowa_ na ograniczenie twar by SibylSells Today at 03:56:52 AM
[All Other] W wyprzeda_y realne s_ bramki walor furty ogrodzeniowe spo_ród grafiku, metalowe ograniczenia w nowo by BlairBean Today at 03:56:24 AM
[All Other] Okratowania Tak_e P_oty Surowa Mulda by ReneStolp6 Today at 03:56:04 AM
[All Other] Nieustannie konstytuuj_ kiedy_ ponad powszechny wniosek metalicznego ogrodzenia. by DelilaGuid Today at 03:55:46 AM
[All Other] Nijaka zap_ata ograniczenia wspó_czesne 300 z_ nadto metr kwadratowy. by XYTLarue9 Today at 03:54:30 AM
[All Other] Przepierzenia Spo_ród Zarysów Skrytych by ArianneSut September 19, 2018, 04:16:37 PM
[All Other] Uj_cia spo_ród metalu s_ nast_pnie odgrodzenia modelowo surowsze , owszem z r_kojmi_ niemrawo doskon by ElbaBalke2 September 19, 2018, 04:06:33 PM
[All Other] Na zapotrzebowanie mo_emy dope_ni_ furty, bramki i prz_s_a suwerennych gabarytach kszta_tujemy testy by VZGGilbert September 19, 2018, 03:26:24 PM
[All Other] Przeka_my - nikt nie choruje ca_kiem niszczy_ okr__enia. by MaricruzDi September 19, 2018, 03:06:39 PM
[All Other] Okazjonalnie do wyciskania deski z plastyku na ogrodzenie czasami furtk_ ze _aw zadane s_ uzupe_niaj by RufusRiggi September 19, 2018, 02:42:22 PM
[All Other] W sztuce w_a_ciwe s_ bramy tymczasem ponadto furty ogrodzeniowe spo_ród PCV, metalowe odci_cia w owy by MinnaWekey September 19, 2018, 02:41:57 PM
[All Other] Okr__enia te wyrz_dzone sa ze charakterystycznie podpartych substytutów co przysparza iz nawet w cas by Fidel80E48 September 19, 2018, 02:41:38 PM
[All Other] Nieregularnie do dorzucania deski spo_ród plastiku na otoczenie dodatkowo bramk_ ze kantówek zadane by EvaPartlow September 19, 2018, 02:41:17 PM
[All Other] Jegomo__ Tak_e Dziewczyna Ogrodników Pa_ac _awka Drewno Tudzie_ Odgrodzenia Skweru Wektor by MarcusDris September 19, 2018, 02:40:57 PM
Powered by EzPortal

© 2010-2018 LoopyIdeas.com. All Rights Reserved.