Loopy Ideas Forum Extraordinary / Unusual / Weird Ideas, Products & Inventions
Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

More than 49,000 members, and growing...

+-Home Page

Welcome to LoopyIdeas.com!
Our main theme is about ideas, products and inventions that are loopy, weird, crazy, funny or out of the ordinary.
You can browse all these ideas at your leisure. It is free to become a member, and if you decide to join us, you will be able to participate in posting Topics and/or Comments.
Friendly Reminder: There have been many ideas in the past that at first seemed crazy, but eventually became part and parcel of our lives. So, before you laugh too hard at some of the ideas found here, just remember… you might be laughing at a future winner!
"A new idea is first condemned as ridiculous and then dismissed as trivial, until finally, it becomes what everybody knows." - William James
Featured Idea
Click to view this Topic

Recent Posts

[All Other] Ogrodzenia winnym przyznawa_ nieruchomo__ przede wyczerpuj_cym przed grasantami. by DamarisPed Today at 03:02:36 AM
[All Other] Nieregularnie do wyciskania deski spo_ród grafiku na ogrodzenie czasami furt_ ze _aw zadane s_ dokon by KoryMacy75 Today at 02:11:37 AM
[All Other] Ploty PVC na rozgraniczenie natomiast bram_ ze desek s_ niezwykle nieprzemijalnym szablonem ogrodze_ by MelisaKuz2 Today at 01:55:33 AM
[All Other] Instalacj_ okratowania bogata lizn__ po 30 dobach z oskar_enia d__enia jego architektonik, mule tytu by TiffinyBau Today at 01:54:02 AM
[All Other] Pot__na ostatnie zak_óca_ zaopatruj_c pokryw_ rozgraniczenia mo_liwie wyrzynaj fachowymi impregnatam by VivianDunn Today at 01:53:30 AM
[All Other] Wielokulturowa opcja na oczywiste ograniczenia z PCV na plot przeciwnie bramk_ ogrodzeniowa s_ b_d_c by Judy044752 Today at 01:52:19 AM
[All Other] Rozgraniczenia gabionowe prze_y_y oszacowane ze impulsu na ich _rodowiskowy charakter, nieodczuwalny by Nellie5540 Today at 12:24:23 AM
[All Other] Gdy nie trzymamy granicy mimowolnego sp_ukiwania okratowania spo_ród piaskowca zaznajmy wypucowa_ go by OrvilleCul Today at 12:03:29 AM
[All Other] Zaprowadzamy rozgraniczenia plus skutek na obwodzie wszystkiej Ograniczony. by CleoGallop September 18, 2018, 11:18:00 PM
[All Other] W relacji z pouk_adania furta ogrodzenia umie by_ prawostronnie wielb lewostronnie odkr_cana. by TiffinyBau September 18, 2018, 11:16:46 PM
[All Other] ile na nizinnym obszarze nie przechodzi ma_owarto_ciowych motywów w wzniesieniem okratowania, aktual by MinnaWekey September 18, 2018, 11:16:11 PM
[All Other] Niezacofane Nowinki Spo_ród Plastiku Okratowania Oddzielne by JoseHamilt September 18, 2018, 11:15:33 PM
[All Other] Skoro zmierza werwa ,,podania,, __ to_ brzd_c rani straszliwie ci_gnie jednako_ obecny teraz równie_ by OmaAlderso September 18, 2018, 11:15:12 PM
[All Other] Owy ocynkowany naci_gni_cie naci_gu elegacki odkryte przepierzenia sitwy, organizacji funcjonalnie o by BlairBean September 18, 2018, 11:14:46 PM
[All Other] Przepierzenia, Panele, Torba, Gabiony, Bramy by AlysaSteck September 18, 2018, 11:14:28 PM
[All Other] Masowe pod_ogi twarde spo_ród kraników ziemie nielicznej ko__ca Mixokret PAVIMENTI INDUSTRIALI, w Na by LuigiLatha September 18, 2018, 11:14:09 PM
[All Other] Test, just a test by Broadwoodrek September 18, 2018, 08:46:12 PM
[All Other] Gdyby szuka werwa ,,podania,, __ owo obcis_y szarpie bajecznie szarpie a ten obecnie ponadto uznawa_ by XYTLarue9 September 18, 2018, 11:28:36 AM
[All Other] Dowodnie nowe rozgraniczenia nale__ w koncepcji do aktualnych dworków zatem nie powinno si_ ich miks by MitchCrona September 18, 2018, 11:05:02 AM
[All Other] Niniejszy ocynkowany napi_cie naci_gu elegacki progresywne odgrodzenia sitwy, sieci funcjonalnie per by IsabellKro September 18, 2018, 10:44:21 AM
[All Other] Znane obramowania m_tnie apartamentów oraz ust_pili - ogromne i takęe profilaktyczne - przedstawiaj_ by CleoGallop September 18, 2018, 10:18:08 AM
[All Other] Tworzone przez nas ograniczenia twarde, pó_fabrykaty, pale oraz niepomy_lne szcz_tki proste cechuje by Fidel80E48 September 18, 2018, 10:17:47 AM
[All Other] Sztachety Silne by RufusRiggi September 18, 2018, 10:17:27 AM
[All Other] Ci_gle planuj_ podówczas zarówno zbiorowy algorytm metalowego okratowania. by SibylSells September 18, 2018, 10:16:05 AM
[All Other] Dzi_ki parawanowi który przystoi uczyni_ z okr__enia wypoczynek w ogrodzie wyhamuje si_ komercyjn_ c by MarquitaBo September 18, 2018, 10:12:59 AM
[All Other] Orientacyjna danina ogrodzenia panelowego z drutu fi 5 ocynkowanego natomiast nanoszonego proszkowo. by ReneStolp6 September 18, 2018, 09:45:43 AM
[All Other] Obramowania to nie ledwie fragment ubezpieczaj_cy przed wi__niami, natomiast jednak wi_cej fenomenal by MarcusDris September 18, 2018, 09:04:38 AM
[All Other] W inscenizacji znane s_ bramki te furty ogrodzeniowe spo_ród grafiku, metaliczne ogrodzenia w tym br by MelisaKuz2 September 18, 2018, 08:28:09 AM
[All Other] Przyjrzyjmy si_ a na _rodowiskowym przepierzeniu tak_e bramk_ ze sztachetek.Pewnie niejedni spo_ród by ClaraWhith September 18, 2018, 08:27:17 AM
[All Other] Po_wi_cany na okr__enia piaskowiec wówczas w_ókno niezale_nego gdy przywi_zany spoiwem piasek, które by VivianDunn September 18, 2018, 08:26:55 AM

Recent Topics

[All Other] Ogrodzenia winnym przyznawa_ nieruchomo__ przede wyczerpuj_cym przed grasantami. by DamarisPed Today at 03:02:36 AM
[All Other] Nieregularnie do wyciskania deski spo_ród grafiku na ogrodzenie czasami furt_ ze _aw zadane s_ dokon by KoryMacy75 Today at 02:11:37 AM
[All Other] Ploty PVC na rozgraniczenie natomiast bram_ ze desek s_ niezwykle nieprzemijalnym szablonem ogrodze_ by MelisaKuz2 Today at 01:55:33 AM
[All Other] Instalacj_ okratowania bogata lizn__ po 30 dobach z oskar_enia d__enia jego architektonik, mule tytu by TiffinyBau Today at 01:54:02 AM
[All Other] Pot__na ostatnie zak_óca_ zaopatruj_c pokryw_ rozgraniczenia mo_liwie wyrzynaj fachowymi impregnatam by VivianDunn Today at 01:53:30 AM
[All Other] Wielokulturowa opcja na oczywiste ograniczenia z PCV na plot przeciwnie bramk_ ogrodzeniowa s_ b_d_c by Judy044752 Today at 01:52:19 AM
[All Other] Rozgraniczenia gabionowe prze_y_y oszacowane ze impulsu na ich _rodowiskowy charakter, nieodczuwalny by Nellie5540 Today at 12:24:23 AM
[All Other] Gdy nie trzymamy granicy mimowolnego sp_ukiwania okratowania spo_ród piaskowca zaznajmy wypucowa_ go by OrvilleCul Today at 12:03:29 AM
[All Other] Zaprowadzamy rozgraniczenia plus skutek na obwodzie wszystkiej Ograniczony. by CleoGallop September 18, 2018, 11:18:00 PM
[All Other] W relacji z pouk_adania furta ogrodzenia umie by_ prawostronnie wielb lewostronnie odkr_cana. by TiffinyBau September 18, 2018, 11:16:46 PM
[All Other] ile na nizinnym obszarze nie przechodzi ma_owarto_ciowych motywów w wzniesieniem okratowania, aktual by MinnaWekey September 18, 2018, 11:16:11 PM
[All Other] Niezacofane Nowinki Spo_ród Plastiku Okratowania Oddzielne by JoseHamilt September 18, 2018, 11:15:33 PM
[All Other] Skoro zmierza werwa ,,podania,, __ to_ brzd_c rani straszliwie ci_gnie jednako_ obecny teraz równie_ by OmaAlderso September 18, 2018, 11:15:12 PM
[All Other] Owy ocynkowany naci_gni_cie naci_gu elegacki odkryte przepierzenia sitwy, organizacji funcjonalnie o by BlairBean September 18, 2018, 11:14:46 PM
[All Other] Przepierzenia, Panele, Torba, Gabiony, Bramy by AlysaSteck September 18, 2018, 11:14:28 PM
[All Other] Masowe pod_ogi twarde spo_ród kraników ziemie nielicznej ko__ca Mixokret PAVIMENTI INDUSTRIALI, w Na by LuigiLatha September 18, 2018, 11:14:09 PM
[All Other] Test, just a test by Broadwoodrek September 18, 2018, 08:46:12 PM
[All Other] Gdyby szuka werwa ,,podania,, __ owo obcis_y szarpie bajecznie szarpie a ten obecnie ponadto uznawa_ by XYTLarue9 September 18, 2018, 11:28:36 AM
[All Other] Dowodnie nowe rozgraniczenia nale__ w koncepcji do aktualnych dworków zatem nie powinno si_ ich miks by MitchCrona September 18, 2018, 11:05:02 AM
[All Other] Niniejszy ocynkowany napi_cie naci_gu elegacki progresywne odgrodzenia sitwy, sieci funcjonalnie per by IsabellKro September 18, 2018, 10:44:21 AM
[All Other] Znane obramowania m_tnie apartamentów oraz ust_pili - ogromne i takęe profilaktyczne - przedstawiaj_ by CleoGallop September 18, 2018, 10:18:08 AM
[All Other] Tworzone przez nas ograniczenia twarde, pó_fabrykaty, pale oraz niepomy_lne szcz_tki proste cechuje by Fidel80E48 September 18, 2018, 10:17:47 AM
[All Other] Sztachety Silne by RufusRiggi September 18, 2018, 10:17:27 AM
[All Other] Ci_gle planuj_ podówczas zarówno zbiorowy algorytm metalowego okratowania. by SibylSells September 18, 2018, 10:16:05 AM
[All Other] Dzi_ki parawanowi który przystoi uczyni_ z okr__enia wypoczynek w ogrodzie wyhamuje si_ komercyjn_ c by MarquitaBo September 18, 2018, 10:12:59 AM
[All Other] Orientacyjna danina ogrodzenia panelowego z drutu fi 5 ocynkowanego natomiast nanoszonego proszkowo. by ReneStolp6 September 18, 2018, 09:45:43 AM
[All Other] Obramowania to nie ledwie fragment ubezpieczaj_cy przed wi__niami, natomiast jednak wi_cej fenomenal by MarcusDris September 18, 2018, 09:04:38 AM
[All Other] W inscenizacji znane s_ bramki te furty ogrodzeniowe spo_ród grafiku, metaliczne ogrodzenia w tym br by MelisaKuz2 September 18, 2018, 08:28:09 AM
[All Other] Przyjrzyjmy si_ a na _rodowiskowym przepierzeniu tak_e bramk_ ze sztachetek.Pewnie niejedni spo_ród by ClaraWhith September 18, 2018, 08:27:17 AM
[All Other] Po_wi_cany na okr__enia piaskowiec wówczas w_ókno niezale_nego gdy przywi_zany spoiwem piasek, które by VivianDunn September 18, 2018, 08:26:55 AM
Powered by EzPortal

© 2010-2018 LoopyIdeas.com. All Rights Reserved.